Herstructurering gedifferentieerd?!
: een herijking van hetstedelijke herstructureringsconcept

  • Meike Manschot

Student thesis: Master

Date of Award30 Apr 2005
Original languageDutch
SupervisorJ.J.A.M. Smeets (Supervisor 1), L.A.M.C. van de Ven (Supervisor 2) & Stephan J.E. Maussen (Supervisor 2)

Cite this

'