Herstructureren woonwijken loont!
: een onderzoek naar de relatie tussen de fysieke investeringen in woonwijken en de economische waardeontwikkeling van deze woonwijken

  • J. Hagen

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 2007
Original languageDutch
SupervisorW.F. Schaefer (Supervisor 1), A.J. Kleine (Supervisor 2), A.L.M. Eekelen (Supervisor 2) & P.P.M. Nouwen (External coach)

Cite this

'