Herbestemming van industrieel erfgoed in (binnen)stedelijke havengebied
: in relatie tot (meer)waardecreatie van economische, sociale, ecologische en culturele kwaliteitsaspecten in het omgevingsgebied

  • T. Simons

Student thesis: Master

Date of Award31 Dec 2011
Original languageDutch
SupervisorJ.J.A.M. Smeets (Supervisor 1), L.A.M.C. van de Ven (Supervisor 2) & G.I. Curulli (Supervisor 2)

Cite this

'