Herbestemming van de "Teekenschool voor Nuttige en Beeldende Kunsten en Ambachtsschool" te Roermond : een onderzoek en een ontwerp omtrent de herbestemming

  • Peter J.A. Bongaerts

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1990
Original languageDutch
SupervisorH.A.J. Henket (Supervisor 1)

Cite this

'