Herbestemming synagoge 's-Hertogenbosch : onderzoek en ontwerp omtrent de herbestemming van de voormalige synagoge te 's-Hertogenbosch

  • Frank Keijzer

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1987
Original languageDutch
SupervisorW. Eijkelenboom (Supervisor 1)

Cite this

'