Hardop denken bij dyslecten

  • R.J.E. Heffels
  • L.P.M. Schonk

Student thesis: Master

Abstract

Onderzocht is wat het effect is van de Hardop Denken methodiek op diep leren en leermotivatie bij dyslectische leerlingen. Dyslectische leerlingen zijn rechtsdenkende, over het algemeen leerlingen met een meer beelddenkende/gevoelsmatige leerstijl. Aan het onderzoek namen 10 leerlingen van het vmbo-t, havo en vwo 3e en 4e leerjaar deel. Bij dit onderzoek zijn bij deze leerlingen vragenlijsten afgenomen voor het meten van het diep leren, en zijn interviews afgenomen voor leermotivatie.
Bij de havo en vwo leerlingen zien we een toename op het gebied van diep leren. Bij de vmbo-t verschilt dit per leerling: er zijn leerlingen met een afname, maar ook leerlingen met een toename wat betreft het diep leren.
Ons advies is om de Hardop Denken leermethodiek bij de havo en vwo leerlingen bekend te maken en te stimuleren, voor de vmbo-t leerlingen is dit onder voorwaarden ook te adviseren.
Date of Award2016
Original languageDutch
SupervisorMarieke C.G. Thurlings (Supervisor 1)

Cite this

'