Grondexploitaties bij meervoudig ruimtegebruik : de overkluizing van infrastructuur met vastgoedobjecten

  • Bianca Reurings

Student thesis: Master

Date of Award30 Apr 2000
Original languageDutch
SupervisorW.G. Keeris (Supervisor 1) & Stephan J.E. Maussen (Supervisor 2)

Cite this

'