Gepolariseerde werkzame doorsnede voor Penning-ionisatie : Ne**(alpha9,J=3)-edelgas/molekuulsystemen

  • F.J.M. van de Weijer

Student thesis: Master

Date of Award30 Apr 1988
Original languageDutch

Cite this

'