Geluidvoortplanting door leidingsystemen 'experimenteel onderzoek'

  • S.A. Persoon

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1999
Original languageDutch
SupervisorH.J. Martin (Supervisor 1), E. Gerretsen (Supervisor 2) & G.S. Bron - van der Jagt (Supervisor 2)

Cite this

'