Geluidoverdracht in lichte scheidingswanden
: een onderzoek met metingen versus simulaties

  • D.H.T. Bergmans

Student thesis: Master

Abstract

Date of Award30 Sep 2003
Original languageDutch
SupervisorEddy Gerretsen (Supervisor 1), Ines Lopez Arteaga (Supervisor 2), S. Schoenwald (Supervisor 2) & H.J. Martin (Supervisor 2)

Cite this

'