Geluidmetingen langs de Poot van Metz : de gecombineerde invloed van geluidscherm, bodem en meteorologische omstandigheden op de geluidoverdracht bij wegverkeerslawaai

  • G.M.P. Hagen
  • H.P. Greten

Student thesis: Master

Date of Award30 Nov 1985
Original languageDutch
SupervisorP.A. de Lange (Supervisor 1)

Cite this

'