Gebruikersgedrag in gebouwsimulaties - van eenvoudig tot geavanceerd gebruikersgedragmodel
: een gevoeligheidsanalyse voor het gebruikersgedrag en een onderzoek naar de robuustheid van een gebouw voor de gebruiker

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 2007
Original languageDutch
SupervisorJan L.M. Hensen (Supervisor 1), Marcel G.L.C. Loomans (Supervisor 2) & Bauke de Vries (Supervisor 2)

Cite this

'