Funktioneringsonderzoek in een elektro-technisch bedrijf in Lima, Peru

  • F.H.L.J.M. Verhagen

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1978
Original languageDutch
SupervisorH.G.J. Nelissen (Supervisor 1) & A.D.M. van de Ven (Supervisor 2)

Cite this

'