Functieneutraal bouwen 'onvoorspelbaarheid ingekaderd'
: 'een kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de flexibiliteit van gebouwlagen ten behoeve van toekomstige functieverandering van gebouwen

  • D.W.C. Wagemans

Student thesis: Master

Date of Award30 Jun 2008
Original languageDutch
SupervisorP.A. Erkelens (Supervisor 1), J.J.N. Lichtenberg (Supervisor 2) & J. Petit (External coach)

Cite this

'