Flexmax
: onderzoek naar het 'optimale' stramienplan en mogelijke draagconstructies voor het ontwerp van flexibele multifunctionele gebouwen met een stapeling van de gebruiksfuncties parkeren, winkelen, werken (kantoren) en wonen binnen een regelmatige structuur

  • H.G.E. Damen

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 2009
Original languageDutch
SupervisorS.P.G. (Faas) Moonen (Supervisor 1), R. Blok (Supervisor 2), S.J. de Boer (Supervisor 2) & J.N. van Gogh (External coach)

Cite this

'