Flexibiliteit en korte termijn capaciteitsproblemen vanuit economisch perspectief

  • P.G. Tullemans

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1989
Original languageDutch
SupervisorH.J.M. van der Veeken (Supervisor 1)

Cite this

'