Fischer-Tropsch synthese : invloed van koper op de katalytische eigenschappen van gelegeerde Fe-Cux/Al2O3 katalysatoren

  • R.J.H.L. van Os

Student thesis: Master

Date of Award31 Oct 1989
Original languageDutch
SupervisorJ.H.B.J. Hoebink (Supervisor 1) & A.P.B. Sommen (Supervisor 2)

Cite this

'