FIR-spectroscopie en soortelijke warmte metingen aan de semimagnetische halfgeleiders Hg1-xFexSe, Cd1-xFexSe en Zn1-xFexSe

  • F.A. Arnouts

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1988
Original languageDutch
SupervisorHenk J.M. Swagten (Supervisor 1)

Cite this

'