Fabrique Hippique
: het Nationaal Levend Paardenmuseum : restauratie- en herbestemmingsvoorstel voor het deels uitgebrande rijksmonumentale Cereol fabrieksgebouw te Utrecht

  • L.A. Boer

Student thesis: Master

Date of Award31 Jan 2011
Original languageDutch
SupervisorJ.M. Post (Supervisor 1), A.J.M. Walraven (Supervisor 2) & R.P.J. van Hees (External coach)

Cite this

'