Experimentele validatie van het contactmodel van Hertz in de responsberekening van een klok, na excitatie door een klepel

  • P.P.M. de Leeuw

Student thesis: Master

Date of Award31 Oct 1991
Original languageDutch
SupervisorDick H. van Campen (Supervisor 1), A.J.G. Schoofs (Supervisor 2) & P.J.M. Kroon (Supervisor 2)

Cite this

'