Experimentele modelvorming van een vliegtuig-landingsgestel gebruik makend van periodieke excitatie

  • T.W.G. de Jonge

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1992
Original languageDutch
SupervisorDick H. van Campen (Supervisor 1)

Cite this

'