Experimenteel onderzoek naar de stijfheid tegen afschuiving van vierkante panelen, opgebouwd uit twee lagen, kruislings gemonteerde geprofileerde staalplaten (t.b.v. de dimensionering en uitvoering van dubbellaagse stalen hyparschalen)

  • P.J.M. van Soest

Student thesis: Master

Date of Award1986
Original languageDutch

Cite this

'