Experimenteel onderzoek naar de diffusiecoëfficient van waterdamp door gassen . Theoretisch onderzoek naar het transport van een gas tussen twee vlakke platen onder invloed van een temperatuurgradient

  • J.A.M.M. Kops

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1971
Original languageDutch

Cite this

'