Evolueren en evalueren van de SLA-specificatiemethode

  • F.S. Kuipers

Student thesis: Master

Date of Award31 Oct 1999
Original languageDutch
SupervisorJ.J.M. Trienekens (Supervisor 1)

Cite this

'