Evaluatie en aanzetten tot verbetering van het Zuid-Hollandse streekplanbeleid ten aanzien van het open middengebied

  • Paul Kouijzer
  • B.J.J. Palinckx
  • R.J.M. Splitthoff
  • P. Zuijdgeest

Student thesis: Master

Date of Award31 May 1986
Original languageDutch
SupervisorC.C.W. van Lohuizen (Supervisor 1)

Cite this

'