Evaluatie en aanzetten tot verbetering van het Zuid-Hollandse streekplanbeleid ten aanzien van het open middengebied

  • Paul Kouijzer
  • B.J.J. Palinckx
  • R.J.M. Splitthoff
  • P. Zuijdgeest

Student thesis: Master

Abstract

Date of Award31 May 1986
Original languageDutch
SupervisorC.W.W. (Wali) van Lohuizen (Supervisor 1)

Cite this

Evaluatie en aanzetten tot verbetering van het Zuid-Hollandse streekplanbeleid ten aanzien van het open middengebied
Kouijzer, P. (Author), Palinckx, B. J. J. (Author), Splitthoff, R. J. M. (Author), Zuijdgeest, P. (Author). 31 May 1986

Student thesis: Master