Etnisch ondernemerschap en de stedelijke omgeving
: zoektocht naar een manier van stedelijk handelen die bestaande problemen oplost en, met respect voor de huidige karakteristiek, mogelijkheden schept voor verdere ontwikkeling van een laagdrempelig vestigingsklimaat in de toekomst; casus Kruisstraat en omgeving, Eindhoven

  • N. van de Klundert

Student thesis: Master

Date of Award30 Apr 2009
Original languageDutch
SupervisorM.B.M. Dehaene (Supervisor 1), C.H. (Kees) Doevendans (Supervisor 2) & R.A. Rutgers (Supervisor 2)

Cite this

'