Encore: alles kits? : onderzoek naar de gevolgen van kleine orderseries Xerox Encore kits voor de betrokken afdelingen binnen NLW-Bedrijven

  • C.A.J.M. Clabbers

Student thesis: Master

Date of Award31 Dec 1998
Original languageEnglish
SupervisorC.W.G.M. Dirne (Supervisor 1)

Cite this

'