Elektronenspinresonantie aan Cr3+ respektievelijk Fe3+ in AlCl3.6H2O-éénkristallen

  • P.G.J. Manders

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1972
Original languageDutch
SupervisorP.E. van der Leeden (Supervisor 1) & Tom de Neef (Supervisor 1)

Cite this

'