Elektrokinetische ontwatering van baggerspecie als commercieel toepasbare methode

  • Natascha Bronkhorst

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1998
Original languageDutch
SupervisorL.J.J. Janssen (Supervisor 1)

Cite this

'