Elasto-plastische torsie van een cylindrische balk, beschreven met behulp van variationele ongelijkheden

  • J.J.E. Indenkleef

Student thesis: Master

Date of Award29 Feb 1984
Original languageDutch
SupervisorJ.P. Veltkamp (Supervisor 1)

Cite this

'