Elastische polyetherurethaan vezels met lineaire structuur : mechanische en fysische eigenscahappen in afhankelijkheid van het aantal C-atomen van de ingebouwde diaminen

  • H.G.M. Lampe

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1972
Original languageDutch

Cite this

'