Eigenschappen van gesubstitueerde cobaltphtalocyanines op een basische polymere drager, als katalysator voor oxidatie van thiol onder molekulaire zuurstof

  • N. Bröker

Student thesis: Master

Date of Award1977
Original languageDutch

Cite this

'