Effectiviteit van gastles Speciale relativiteitstheorie als outreach-activiteit

  • T.G. Cats

Student thesis: Master

Abstract

Met een enquete onder de deelnemers is onderzoek gedaan naar de effectiviteit als outreach-activiteit van een gastles over de Speciale Relativiteitstheorie voor het VO. Op grond van de Self-determination Theory zijn zeven aspecten geselecteerd. Daarnaast is apart naar de motivatie (vier vormen) en de attitude (twee vormen) tegenover STEM gevraagd.
De enquete blijkt betrouwbaar: voor 11 van de 13 aspecten ligt Cronbachs α tussen 0,71 en 0,92, voor de andere twee is α 0,64, resp. 0,66. De gastles ondersteunt het doel van outreach, het verbeteren van de attitude, goed.
Deelnemers waren veel meer intrinsiek dan extrinsiek voor de gastles gemotiveerd.
De gastles is bijna drie jaar geleden herzien. De toevoeging van een animatie met quiz heeft tot een verbetering in de effectiviteit geleid.
Date of Award2017
Original languageDutch
SupervisorP.J. den Brok (Supervisor 1)

Cite this

'