Eendimensionaal model van de niet-uniforme stationaire stroming met streamers in een MHD-generator

  • J.F.G. Brauers

Student thesis: Master

Date of Award31 Dec 1981
Original languageDutch
SupervisorL.H.T. Rietjens (Supervisor 1)

Cite this

'