Een wachtrijmodel voor een stroom van repareerbare reserve-onderdelen met verzamelbatches en batchverwerking

  • R. Lagendijk

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1992
Original languageDutch
SupervisorJ. van der Wal (Supervisor 1), L. Fortuin (Supervisor 2) & Ivo J.B.F. Adan (Supervisor 2)

Cite this

'