Een voorstel voor een database en een grafische component als onderdeel van een generator voor beslissingsondersteunende, procesgeoriënteerde lineaire optimaliseringsystemen

  • J.N. van Nes

Student thesis: Master

Date of Award1 Feb 1987
Original languageDutch
SupervisorW.K.M. Keulemans (Supervisor 1) & J.F. Benders (Supervisor 2)

Cite this

'