Een voorspellend slijtagemodel voor ongesmeerd glijdende metaal-metaal contacten

  • F.A.C. Savelkoul

Student thesis: Master

Date of Award31 Mar 1998
Original languageDutch
SupervisorM.J.W. Schouten (Supervisor 1), D. Landheer (Supervisor 2) & S.E. Franklin (External coach)

Cite this

'