Een volledig stelsel vergelijkingen en randvoorwaarden van een tweedimensionale turbulente plasmastroming in een grenslaag bij de elektrowanden van een MHD-generator

  • J.F.A.M. Sanders

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1979
Original languageDutch
SupervisorL.H.T. Rietjens (Supervisor 1)

Cite this

'