Een volledig stelsel vergelijkingen en randvoorwaarden van een tweedimensionale turbulente plasmastroming in een grenslaag bij de elektrowanden van een MHD-generator

  • J.F.A.M. Sanders

Student thesis: Master

Abstract

Date of Award31 Aug 1979
Original languageDutch
SupervisorL.H.T. Rietjens (Supervisor 1)

Cite this

Een volledig stelsel vergelijkingen en randvoorwaarden van een tweedimensionale turbulente plasmastroming in een grenslaag bij de elektrowanden van een MHD-generator
Sanders, J. F. A. M. (Author). 31 Aug 1979

Student thesis: Master