Een theoretische methode ter bepaling van de procescondities voor optimale sterilisatie van verpakte voedingsmiddelen met een verhittings- en koelmedium op constante temperatuur

  • A.A.A. Liefkens

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1978
Original languageDutch
SupervisorH.A.C. Thijssen (Supervisor 1)

Cite this

'