Een theoretische en experimentele studie van het isotherme drooggedrag van lagen en de berekening van de concentratie-afhankelijkheid van de diffusiecoefficient uit het droogverloop

  • M.M.C.G. Warmoeskerken

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1976
Original languageDutch

Cite this

'