Een systeem voor het kompenseren van tijdbasisfouten in analoge bandopname-apparaten

  • B.A.G. van Luijt

Student thesis: Master

Date of Award30 Jun 1977
Original languageDutch
SupervisorR. Zaalberg (Supervisor 1)

Cite this

'