Een studie over aromatische en heterocyclische nitroverbindingen in verband met hun reduktie door middel van fosfine . Een studie over de synthese van ftiocol

  • P. van Zijl

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1965
Original languageDutch

Cite this

'