Een studie naar het breukgedrag van koolstof en polyetheen hybride composieten met behulp van de akoestische emissie techniek

  • A.D. Rustidge

Student thesis: Master

Date of Award31 Mar 1990
Original languageDutch
SupervisorP.J. Lemstra (Supervisor 1)

Cite this

'