Een simulatiemodel voor de CO2-fixatie in bio-systemen m.b.v. organo-fosforverbindingen

  • J.J.H. Geenen

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1976
Original languageDutch

Cite this

'