Een segmentatiemodel voor de particuliere markt

  • M.J.M. Brouns

Student thesis: Master

Date of Award17 Jan 1997
Original languageDutch
SupervisorE.B. van der Marck (Supervisor 1)

Cite this

'