Een schokbuis-onderzoek van thermo-diffusie in een 50% helium-argon-mengsel

  • C.J.A.M. Gommers

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1973
Original languageDutch
SupervisorG. Vossers (Supervisor 1) & M.E.H. van Dongen (Supervisor 2)

Cite this

'