Een rekenmodel voor het bepalen van de volumestromen en het CO2-verloop in de diverse ruimten van een geintegreerde basisschool . Stage te Utrecht . Het simuleren van het openen en sluiten van een raam in een lokaal

  • Tonnie van de Beek

Student thesis: Master

Date of Award28 Feb 1983
Original languageDutch
SupervisorJ. Vorenkamp (Supervisor 1)

Cite this

'