Een rekenmodel van de samenhang ontwerpen en installeren : dit ter bepaling van de kostenkonsequenties, voor wat betreft investerings- en exploitatiekosten, op de installatie voor verwarming en ventilatie, gerelateerd ... eensgezinswoningen

  • Peter van Stipdonk
  • R.L.C.J. Trines

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1983
Original languageDutch
SupervisorL.P. Sikkel (Supervisor 1)

Cite this

'