Een portable matrixgenerator-generator voor een modelbeschrijvingstaal voor familie-georienteerde modellen

  • P.A.J. Tilanus

Student thesis: Master

Date of Award31 May 1985
Original languageDutch
SupervisorW.K.M. Keulemans (Supervisor 1) & J.F. Benders (Supervisor 2)

Cite this

'