Een opstelling voor het verrichten van Shubnikov- de Haas metingen tot 6 tesla

  • J.J. Neve

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1979
Original languageDutch
SupervisorF.A.P. Blom (Supervisor 1) & M.J. Gelten (Supervisor 2)

Cite this

'